Nhanh Nâng cao

Giới thiệu câu lạc bộ bạn đọc

Buồi ra mắt CLB bạn đọc CTUET năm học 2020-2021

Một số hình ảnh đại hội