Nhanh Nâng cao

Câu hỏi thường gặp

1. Liên hệ với ai và ở đâu để được cấp Tài khoản Thư viện?

 + Đối với Cán bộ Giảng viên: Tài khoản thư viện là mã số cán bộ do trường cấp

 + Đối với Sinh viên: Tài khoản thư viện là mã số sinh viên để mượn trả sách

- Liên hệ Cán bộ thư viện được hướng dẫn.

2. Trường hợp không đăng nhập được OPAC?

- Sinh viên phải xác thực bằng tài khoản email do Trường cấp: 
Lưu ý
- cấu trúc tài khoản người dúng là sinh viên: <taikhoan_email>@student.ctuet.edu.vn
- cấu trúc tài khoản người dúng là Cán bộ: <taikhoan_email>@ctuet.edu.vn
*** Các email miền khác không được xác thực.
- Liên hệ Cán bộ thư viện được cập nhật địa chỉ email. 

3. Số lượng tài liệu được mượn về nhà?
- Theo chính sách phục vụ Sinh viên mượn 3 quyển, thời gian giữ 14 ngày.

4. Tài liệu luận văn, luận án có được mượn về nhà không?

- Tài liệu này chỉ để phục vụ đọc tại chỗ, nếu bạn đọc muốn có thể nhờ thư viẹn photo theo đúng quy định.

5. Gia hạn tài liệu trực tuyến được thực hiện như thế nào?

  • B.1: Đăng nhập (Tên đăng nhập/Mật khẩu gmail-ctuet)
  • B.2: Chọn thông tin bạn đọc
  • B3: Để gia hạn tất cả tài liệu, chọn nút "Gia hạn" để gia hạn từng tài liệu; tài liệu quá hạn không thể gia hạn