Nhanh Nâng cao

Đặt mượn và gia hạn tài liệu

Quy trình gia hạn tài liệu

Bước 1: Đăng nhập vào OPAC bằng cách click vào biểu tượng 

Sử dụng tài khoản Email <taikhoan>@student.ctuet.edu.vn  do Trường cấp đối với sinh viên

Bước 2: Vào menu thông tin bạn đọc

- Xem danh mục tài liệu đang giữ

Bước 3: Theo dõi tài liệu đang giữ

- Click nút Gia hạn với tài liệu còn hạn mượn

- Tài liệu quá hạn phải mang trả lại Thư viện theo quy định.


Ghi chú: Mọi thắc mắc liên quan xác thực người dùng qua Gmail bạn đọc vui lòng liên hệ Cán Bộ thư viện để được hỗ trợ.

Hoặc gửi vào hộp thư: thuvien@ctuet.edu.vn