Nhanh Nâng cao

Khóa văn tốt nghiệp(TLTN,LVTN)


2000 2022
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quy trình chế biến bún khoai lang tím
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quy trình chế biến bún khoai lang tím / Võ Lê Khánh Duy .- Tp Cần Thơ, 2020 .- 33tr. ; 21 x 30cm.
  Thứ tự trên kệ: 664152 Số ĐKCB: 1014-1014
    |     |  

Chế biến bành quy từ bột nguyên cám bổ sung ca cao
Chế biến bành quy từ bột nguyên cám bổ sung ca cao / Phạm Ngọc Kim Ngân .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 663.92 Số ĐKCB: 1-1
    |     |  

Chế tạo hệ thống đèn thông minh…. Cảm biến ánh sáng
Chế tạo hệ thống đèn thông minh…. Cảm biến ánh sáng / Võ đức Linh .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013 .- 39tr.
  Thứ tự trên kệ: 728.28 Số ĐKCB: 2-3
    |     |  

Chiết tách Protein từ quá trinh ….phương pháp ENZYME
Chiết tách Protein từ quá trinh ….phương pháp ENZYME / Nguyễn Thị Hồng Tiền .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 660.634 Số ĐKCB: 4-4
    |     |  

Hệ thống chuông báo giờ thông minh
Hệ thống chuông báo giờ thông minh / Lư Anh Tuấn .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013 .- 58tr.
  Thứ tự trên kệ: 621.3845 Số ĐKCB: 5-6
    |     |  

Khảo sát 1 số yếu tố ảnh hưởng hiệu suất trích ly…trong đậu nành
Khảo sát 1 số yếu tố ảnh hưởng hiệu suất trích ly…trong đậu nành / Lê Trung Hiếu .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 660.63 Số ĐKCB: 7-7
    |     |  

Khảo sát 1 số yếu tố ảnh hưởng….nước thanh long lên men
Khảo sát 1 số yếu tố ảnh hưởng….nước thanh long lên men / Nguyễn Tường Oanh .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 663.1 Số ĐKCB: 8-8
    |     |  

Khảo sát 1 số yếu tố tác động Tỷ lệ
Khảo sát 1 số yếu tố tác động Tỷ lệ : Đậu, nước…. Đậu hủ non cà rốt / Trương Thị Thu Ba .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 641.5 Số ĐKCB: 9-9
    |     |  

Khảo sát 1 số yếu tố trích ly ảnh hưởng đến mật độ… từ bắp cải tím
Khảo sát 1 số yếu tố trích ly ảnh hưởng đến mật độ… từ bắp cải tím / Nguyễn Thị Lam Tuyền .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 615321 Số ĐKCB: 10-10
    |     |  

Khảo sát ảnh hưởng có điều kiện …thương mại thực phẩm phát đạt
Khảo sát ảnh hưởng có điều kiện …thương mại thực phẩm phát đạt / Trần Thị Hồng đào .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 664.02 Số ĐKCB: 11-11
    |     |  

Khảo sát ảnh hưởng có điều kiện tồn trữ…thực phẩm phát đạt
Khảo sát ảnh hưởng có điều kiện tồn trữ…thực phẩm phát đạt / Trần Thị Bảo Trân .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 664.02 Số ĐKCB: 12-12
    |     |  

Khảo sát ảnh hưởng của 1 số yếu tố công nghệ đến chất lượng rượu vang chuối
Khảo sát ảnh hưởng của 1 số yếu tố công nghệ đến chất lượng rượu vang chuối / Châu Hoàng Vũ .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 663.2 Số ĐKCB: 13-13
    |     |  

Khảo sát ảnh hưởng của địa điểm canh tác…polyphenol của trái giác
Khảo sát ảnh hưởng của địa điểm canh tác…polyphenol của trái giác / Võ Yến Oanh .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 663.2 Số ĐKCB: 14-14
    |     |  

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ và loại nấm men…rươu vang chuối
Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ và loại nấm men…rươu vang chuối / Nguyễn Ngọc Hòa .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 663.2 Số ĐKCB: 15-15
    |     |  

Khảo sát ảnh hưởng đến biện pháp xử lý gạo… tồn trữ
Khảo sát ảnh hưởng đến biện pháp xử lý gạo… tồn trữ / Bùi Như Huỳnh .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 664028 Số ĐKCB: 16-16
    |     |  

Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ chần…sấy…..sản phẩm mít thái sấy dẻo
Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ chần…sấy…..sản phẩm mít thái sấy dẻo / Thạch Lê Duy .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 634.6 Số ĐKCB: 17-17
    |     |  

Khảo sát các mối nguy tiềm ẩn…công nghiệp thủy sản việt nam
Khảo sát các mối nguy tiềm ẩn…công nghiệp thủy sản việt nam / Lữ Anh đào .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 658 Số ĐKCB: 18-18
    |     |  

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng Pelyphenol…Trà Vinh
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng Pelyphenol…Trà Vinh / Huê Văn Chí Hiền .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 664945 Số ĐKCB: 19-19
    |     |  

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng…An giang, đồng tháp, Long an
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng…An giang, đồng tháp, Long an / Lý Thị Trung Trinh .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 664945 Số ĐKCB: 20-20
    |     |  

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men nước chanh dây
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men nước chanh dây / Nguyễn Thị Ngọc Nhỏ .- Trường đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, 2013
  Thứ tự trên kệ: 663.6 Số ĐKCB: 21-21
    |     |