Nhanh Nâng cao

Tài liệu khoa học


2000 2022
Thiết kế phần mềm tạo phôi đề trắc nghiệm theo ma trận cho trước
Thiết kế phần mềm tạo phôi đề trắc nghiệm theo ma trận cho trước / Giang Văn Phúc .- Tp Cần Thơ, 2016 .- 17tr. ; A4cm.
  Thứ tự trên kệ: 371.26 Số ĐKCB: 1-2
    |     |  

Khảo sát và ứng dụng chương trình 5S tại văn phòng đoàn Trường ĐHKTCN CT
Khảo sát và ứng dụng chương trình 5S tại văn phòng đoàn Trường ĐHKTCN CT / Lê Huyền Quyên .- , 2015
  Thứ tự trên kệ: 658 Số ĐKCB: 3-4
    |     |  

Nghiên cứu thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính phục vụ các kỳ thi tuyển công chức của Thành phố Cần Thơ tại trường ĐH KT-CN
Nghiên cứu thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính phục vụ các kỳ thi tuyển công chức của Thành phố Cần Thơ tại trường ĐH KT-CN / Hồng Thanh Luận .- , 2015
  Thứ tự trên kệ: 371.26 Số ĐKCB: 5-6
    |     |  

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ CT
Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ CT / Nguyễn Thị Thu An .- Tp Cần Thơ, 2016 .- 106tr. ; A4cm.
  Thứ tự trên kệ: 378.007 Số ĐKCB: 7-8
    |     |  

Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phân công cán bộ coi thi học kỳ tại Phòng Khảo thí - HĐCL
Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phân công cán bộ coi thi học kỳ tại Phòng Khảo thí - HĐCL / Nguyễn Bá Duy .- , 2016
  Thứ tự trên kệ: 378.0092 Số ĐKCB: 9-10
    |     |  

Xây dựng website Đoàn Trường - Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Xây dựng website Đoàn Trường - Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ / Nguyễn Trung Việt .- Tp Cần Thơ, 2016 .- 31tr. ; A4cm.
  Thứ tự trên kệ: 371.8 Số ĐKCB: 11-12
    |     |  

Nghiên cứu phát triển mô hình bảo mật dựa trên nền tảng Blockchain và smart contracts
Nghiên cứu phát triển mô hình bảo mật dựa trên nền tảng Blockchain và smart contracts .- , 2019 .- 48tr.
  Thứ tự trên kệ: 005.8 Số ĐKCB: 13-14
    |     |  

Xây dựng môt mô hình (LINQ) cho phép phân tích và thể hiện kiến trúc dòng thông tin trong tổ chức của Trường Đại học
Xây dựng môt mô hình (LINQ) cho phép phân tích và thể hiện kiến trúc dòng thông tin trong tổ chức của Trường Đại học : Mô hình lý thuyết / Nguyễn Hoàng Thuận .- Tp Cần Thơ, 2017 .- 49tr. ; A4cm.
  Thứ tự trên kệ: 020 Số ĐKCB: 15-16
    |     |  

Website đăng ký phòng máy thực hành
Website đăng ký phòng máy thực hành .- , 2019 .- 38tr.
  Thứ tự trên kệ: 006.7 Số ĐKCB: 17-18
    |     |  

Bánh mì nguyên cám lên men bằng sourdough
Bánh mì nguyên cám lên men bằng sourdough / Lê Vũ Lan Phương .- Tp Cần Thơ, 2019 .- 51tr. ; A4cm.
  Thứ tự trên kệ: 664 Số ĐKCB: 19-20
    |     |  

Thiết kế xây dựng mô hình máy phay CNC Mini
Thiết kế xây dựng mô hình máy phay CNC Mini / Nguyễn Thanh Toàn .- , 2019 .- 45tr.
  Thứ tự trên kệ: 621.9 Số ĐKCB: 21-22
    |     |  

Website chấm điểm rèn luyện sinh viên
Website chấm điểm rèn luyện sinh viên / Nguyễn Anh Tiến .- , 2019 .- 40tr.
  Thứ tự trên kệ: 371.8 Số ĐKCB: 23-24
    |     |  

Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm Trung tâm sát hạch ứng dụng CNTT Trường ĐHKTCNCT
Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm Trung tâm sát hạch ứng dụng CNTT Trường ĐHKTCNCT / Hà Lê Ngọc Dung .- Tp Cần Thơ, 2018 .- 14tr. ; A4cm.
  Thứ tự trên kệ: 371.27 Số ĐKCB: 27-28
    |     |  

Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi Trung tâm sát hạch ứng dụng CNTT Trường ĐHKTCNCT
Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi Trung tâm sát hạch ứng dụng CNTT Trường ĐHKTCNCT / Hà Lê Ngọc Dung .- Tp Cần Thơ, 2018 .- 13tr. ; A4cm.
  Thứ tự trên kệ: 371.27 Số ĐKCB: 29-30
    |     |  

Xây dựng và triển khai ứng dụng lớp học trực tuyến hỗ trợ hoạt động dạy học, giai đoạn 1 áp dụng tại khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Xây dựng và triển khai ứng dụng lớp học trực tuyến hỗ trợ hoạt động dạy học, giai đoạn 1 áp dụng tại khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ / Dương Trung Nghĩa, Hà Lê Ngọc Dung .- Tp Cần Thơ, 2018 .- 33tr. ; A4cm.
  Thứ tự trên kệ: 371.33 Số ĐKCB: 31-32
    |     |  

Xây dựng cổng thông tin điện tử hỗ trợ hoạt động quản lý và đăng tải thông tin
Xây dựng cổng thông tin điện tử hỗ trợ hoạt động quản lý và đăng tải thông tin / đinh Thành Nhân .- Tp Cần Thơ, 2019 .- 75tr.
  Thứ tự trên kệ: 001.4 Số ĐKCB: 37-38
    |     |  

Ứng dụng máy học xây dựng ứng dụng Android cập nhật danh bạ qua hình chụp danh thiếp tiếng Anh
Ứng dụng máy học xây dựng ứng dụng Android cập nhật danh bạ qua hình chụp danh thiếp tiếng Anh : Ứng dụng ở phòng NCKH-HTQT-DA / Nguyễn Hoàng Thuận .- Tp Cần Thơ, 2019 .- 115tr. ; A4cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.1 Số ĐKCB: 39-40
    |     |  

Phát triển hợp tác đào tạo cao học tại trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Phát triển hợp tác đào tạo cao học tại trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ / Huỳnh Thanh Nhã .- Tp Cần Thơ, 2019 .- 67tr. ; A4cm.
  Thứ tự trên kệ: 370 Số ĐKCB: 43-44
    |     |  

Giải pháp nâng cao ý định khởi nghiệp cho sinh viên mới tốt nghiệp tại trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Giải pháp nâng cao ý định khởi nghiệp cho sinh viên mới tốt nghiệp tại trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ / Huỳnh Thanh Nhã .- Tp Cần Thơ, 2020 .- 87tr. ; A4cm.
  Thứ tự trên kệ: 371.8 Số ĐKCB: 45-46
    |     |  

Xây dựng hệ thống điều khiển truy xuất dữ liệu lớn cho trường đại học, cao đẳng
Xây dựng hệ thống điều khiển truy xuất dữ liệu lớn cho trường đại học, cao đẳng / đặng Trần Khánh, Trương Minh Nhật Quang .- Tp Cần Thơ, 2018 .- 140tr.
  Thứ tự trên kệ: 005.8 Số ĐKCB: 25-25
    |     |