Nhanh Nâng cao

Bài giảng - Giáo trình


2000 2022
Nhập môn tin học căn bản
Nhập môn tin học căn bản / Phú Hưng .- Hà Nội : Hồng Đức, 2008 .- 347tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 004 Số ĐKCB: 1-5
    |     |  

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán / Hoàng Nghĩa Tý .- Hà Nội : Xây dựng, 2006 .- 245tr. ; 17cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.7 Số ĐKCB: 6-10
    |     |  

Giáo trình triển khai hệ thống mạng (T1)
Giáo trình triển khai hệ thống mạng (T1) / Trần Văn Thành - Hồ Viết Quang Thạch .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008 .- 173tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 004.6 Số ĐKCB: 11-12
    |     |  

Giáo trình triển khai hệ thống mạng (T2)
Giáo trình triển khai hệ thống mạng (T2) / Trần Văn Thành - Hồ Viết Quang Thạch .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008 .- 241tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 004.6 Số ĐKCB: 13-14
    |     |  

Giáo trình Internet và giáo trình điện tử
Giáo trình Internet và giáo trình điện tử / Tôn Thất Hòa An .- Tp HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009 .- 102tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 004.67 Số ĐKCB: 15-15
    |     |  

Giáo trình dịch vụ mạng Windows 2003
Giáo trình dịch vụ mạng Windows 2003 / Tiêu đông Nhơn .- Tp HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008 .- 288tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 004.67 Số ĐKCB: 16-16
    |     |  

Giáo trình kiến trúc máy tính
Giáo trình kiến trúc máy tính / Võ đức Khánh .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009 .- 108tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 004.2 Số ĐKCB: 17-17
    |     |  

Giáo trình tin học cơ bản
Giáo trình tin học cơ bản / Nguyễn Tiến Huy .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007 .- 152tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 004.071 Số ĐKCB: 18-18
    |     |  

Giáo trình lắp ráp và cài đặt máy vi tính (T1)
Giáo trình lắp ráp và cài đặt máy vi tính (T1) / Trần Thành Trí - Cao Hoàng Anh Tuấn .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008 .- 272tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 004 Số ĐKCB: 19-19
    |     |  

Giáo trình lắp ráp và cài đặt máy vi tính (T2)
Giáo trình lắp ráp và cài đặt máy vi tính (T2) / Trần Thành Trí - Cao Hoàng Anh Tuấn .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008 .- 253tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 004 Số ĐKCB: 20-20
    |     |  

Tin học đại cương
Tin học đại cương / Phạm Hữu Khiêm .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2002 .- 222tr. ; 16cm.
  Thứ tự trên kệ: 004 Số ĐKCB: 21-21
    |     |  

Giáo trình hệ điều hành
Giáo trình hệ điều hành / Trần Hạnh Nhi - Lê Khắc Thiên ân .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2005 .- 266tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.4 Số ĐKCB: 22-22
    |     |  

Giáo trình Indesign
Giáo trình Indesign / Trung Tâm Tin Học .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008 .- 199tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.52 Số ĐKCB: 24-24
    |     |  

Giáo trình khai thác dữ liệu
Giáo trình khai thác dữ liệu / đỗ Phúc .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009 .- 196tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.74 Số ĐKCB: 25-25
    |     |  

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Nguyễn Trung Trực .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008 .- 392tr. ; 16cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.7 Số ĐKCB: 27-27
    |     |  

Giáo trình lập trình Java
Giáo trình lập trình Java / Huỳnh Ngọc Tín - Nguyễn Trác Thức - Tôn Thất Hòa An .- ,
  Thứ tự trên kệ: 005.13 Số ĐKCB: 28-28
    |     |  

Thực hành ngôn ngữ lập trình
Thực hành ngôn ngữ lập trình / Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Thị Trúc Viên .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh , 2006 .- 108tr. ; 19cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.13 Số ĐKCB: 29-29
    |     |  

Giáo trình lập trình C (Tập 2)
Giáo trình lập trình C (Tập 2) / Trần đan Thư - Nxb đhqg Tp.hcm .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003 .- 108tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.1 Số ĐKCB: 30-30
    |     |  

Giáo trình thiết kế và lập trình Web với ASP
Giáo trình thiết kế và lập trình Web với ASP / Nguyễn Thị Thanh Trúc - Mai Xuân Hùng .- Tp HCM : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh,
  Thứ tự trên kệ: 005.1 Số ĐKCB: 31-31
    |     |  

Giáo trình phân tích hệ thống hướng đối tượng với UML
Giáo trình phân tích hệ thống hướng đối tượng với UML / Dương Kiều Hoa - Tôn Thất Hòa An .- Tp HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009 .- 212tr. ; 14.5cm.
  Thứ tự trên kệ: 005.1 Số ĐKCB: 32-32
    |     |