Nhanh Nâng cao

Thư mục tài liệu học phần A - Z

C

-CAD, CAM, CNC(5)
-Chi tiết máy(5)
-Chuyên đề công nghệ sinh học(8)
-Chuyên đề công nghệ thực phẩm(7)
-Chuyên đề marketing công nghiệp(18)
-Chuyên đề quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần(2)
-Chuyên đề tài chính(4)
-Chất điều hòa sinh trưởng thực vật(6)
-Chủ nghĩa xã hội khoa học(6)
-Chứng thực và an toàn dữ liệu trong TMĐT(3)
-Cung cấp điện(3)
-Các nguồn năng lượng(5)
-Các quá trình cơ học(4)
-Các xu hướng trong công nghệ thực phẩm(5)
-Công nghệ .NET(2)
-Công nghệ DNA tái tổ hợp(6)
-Công nghệ XML & ứng dụng(2)
-Công nghệ XML và ứng dụng(2)
-Công nghệ chế biến lương thực(11)
-Công nghệ chế biến lương thực, thực phẩm đại cương(9)
-Công nghệ chế biến rau quả(6)
-Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa(6)
-Công nghệ chế biến thịt và sản phẩm thịt(5)
-Công nghệ chế biến thủy hải sản(7)
-Công nghệ chế biến thực phẩm(5)
-Công nghệ lên men(2)
-Công nghệ lạnh thực phẩm(4)
-Công nghệ sau thu hoạch(9)
-Công nghệ sinh học thực phẩm(6)
-Công nghệ sản xuất bánh kẹo(8)
-Công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát(13)
-Công nghệ sản xuất sạch hơn(4)
-Công nghệ sản xuất đường(4)
-Công nghệ thủy lực và khí nén(6)
-Công nghệ vi sinh(4)
-Công trình trên đất yếu(3)
-Cơ học kết cấu(4)
-Cơ học lý thuyết(3)
-Cơ học lưu chất(5)
-Cơ học máy(4)
-Cơ học đất(3)
-Cơ lý thuyết(4)
-Cơ sở dữ liệu phân tán(3)
-Cơ sở dữ liệu(2)
-Cơ sở kỹ thuật điện(3)
-Cơ sở điều khiển tự động(6)
-Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(2)

D

-Dao động kỹ thuật(4)
-Di truyền học đại cương(5)
-Di truyền học ứng dụng(6)
-Dinh dưỡng người và An toàn thực phẩm(6)
-Dinh dưỡng người(4)
-Dung sai và kỹ thuật đo(3)
-Dịch vụ và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây(2)
-Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu(4)
-Điều khiển lập trình logic(3)
-Điều khiển mờ(4)
-Điều khiển quá trình(7)
-Điều khiển thích nghi(6)
-Điều khiển thông minh(6)
-Điều khiển tối ưu(3)
-Điện toán đám mây(3)
-Điện tử công suất(6)
-Đo lường và thiết kế công việc(1)
-Đo lường và điều khiển bằng máy tính(6)
-Đàm phán trong kinh doanh(2)
-Đàn hồi ứng dụng và phương pháp phần tử hữu hạn(3)
-Đánh giá cảm quan thực phẩm(3)
-Đánh giá tác động môi trường - XD(2)
-Đại số tuyến tính(5)
-Đảm bảo chất lượng phần mềm(3)
-Địa chất công trình(6)
-Địa lý vận tải(1)
-Đồ họa máy tính(3)
-Đồ án Quản trị Logistics(2)
-Đồ án SCM(2)
-Đồ án cơ sở thiết kế máy(4)
-Đồ án kết cấu bê tông cốt thép(5)
-Đồ án kết cấu thép(7)
-Đồ án kỹ thuật điện điện tử 1(5)
-Đồ án kỹ thuật điện điện tử 2(5)
-Đồ án mô hình hóa & mô phỏng các HT công nghiệp(1)
-Đồ án môn học kiến trúc(3)
-Đồ án nền móng công trình(4)
-Đồ án quá trình và thiết bị(5)
-Đồ án quản lý bảo trì công nghiệp(2)
-Đồ án quản lý dự án công nghiệp(10)
-Đồ án thiết kế vị trí và mặt bằng HTCN(1)

T

-TT Vật lý 1(3)
-TT. Công nghệ chế biến thực phẩm(4)
-TT. Hóa học 2(3)
-TT. Hóa phân tích(4)
-TT. Quá trình và thiết bị 1 (PTN)(7)
-TT. Quá trình và thiết bị 2 (Nhà máy)(4)
-TT. Vật lý 2(4)
-Tham quan thực tế ngành nghề(5)
-Thanh toán quốc tế(10)
-Thiết bị chế biến thực phẩm(5)
-Thiết bị trao đổi nhiệt(3)
-Thiết bị và hệ thống tự động(6)
-Thiết kế hệ thống Cơ điện tử(3)
-Thiết kế hệ thống điều khiển(4)
-Thiết kế hệ thống điện(4)
-Thiết kế vị trí và mặt bằng HTCN(4)
-Thiết kế đồ họa(3)
-Thuế(8)
-Thí nghiệm cơ học đất(3)
-Thí nghiệm vật liệu XD(4)
-Thương mại điện tử(9)
-Thương mại điện tử(2)
-Thống kê - phép thí nghiệm(3)
-Thống kê sinh học(2)
-Thống kê trong kinh doanh(14)
-Thực hành vẽ kỹ thuật XD(3)
-Thực phẩm chức năng(3)
-Thực tập cơ sở(3)
-Thực tập gia công cơ khí(6)
-Thực tập nhận thức ngành Logistics và SCM(3)
-Thực tập quấn dây máy điện(4)
-Thực tập sức bền vật liệu(3)
-Thực tập tốt nghiệp (CNTP)(6)
-Thực tập tốt nghiệp - Logistics và Quản lý Chuỗi(1)
-Thực tập tốt nghiệp - QLCN(4)
-Thực tập tốt nghiệp Điện, điện tử(7)
-Thực tập tự động hóa(3)
-Thực tập vận trù(1)
-Thực tập điện công nghiệp(4)
-Thực tập điện dân dụng(1)
-Thực tập địa chất công trình(7)
-Tin học căn bản(5)
-Tin học đại cương(4)
-Tin học ứng dụng trong XD 1(1)
-Tin học ứng dụng trong XD 2(3)
-Tin sinh học(6)
-Tinh gọn chuỗi cung ứng(4)
-Tiếng Anh chuyên ngành Logistics(2)
-Tiểu luận (CNTP)(6)
-Tiểu luận CNSH(4)
-Tiểu luận TN - CNKTCTXD(3)
-Tiểu luận TN Quản lý XD(3)
-Tiểu luận TN Điện, điện tử(6)
-Toán kỹ thuật(2)
-Toán rời rạc(3)
-Triết học Mác - Lênin(1)
-Truyền khối(7)
-Truyền nhiệt(10)
-Truyền động điện(1)
-Trí tuệ nhân tạo(4)
-Trường điện từ(3)
-Trắc địa(3)
-Tài chính doanh nghiệp(10)
-Tư tưởng Hồ Chí Minh(6)
-Tương tác người - máy(2)