Nhanh Nâng cao

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Tra cứu ebook của Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ  (04-07-2020)

          Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ liên kết với Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ chia sẽ nguồn Tài liệu số nhằm hỗ trợ việc giảng dạy và học tập của viên chức và người học trong toàn Trường.

          Phương pháp tiếp cận nguồn Tài liệu số của Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ:

          - Bước 1. Bạn đọc đến Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

          - Bước 2.  Sử dụng máy tính truy cập vào Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ tại đây

                        Tên đăng nhập: ctuet

                         Mật khẩu: ctuet2020

          - Bước 3. . Sử dụng thanh công cụ tìm kiếm từ cơ bản đến nâng cao để tìm kiếm tài liệu dưới dạng điện tử, xem toàn văn tài liệu cần tham khảo.