Nhanh Nâng cao

Nội quy thư viện

NỘI QUY THƯ VIỆN

(Trích từ Điều 9, 11, 12, 13 của Quy định Tổ chức và hoạt động thư viện

của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ)

 

1.      Đối tượng bạn đọc là cán bộ, viên chức của Trường sử dụng thẻ cán bộ, viên chức. Đối với sinh viên, học viên của Trường sử dụng thẻ sinh viên, học viên;

2.     Bạn đọc là cán bộ, viên chức của Trường được phép mượn tối đa 05 quyển/lần, thời gian mượn 01 tháng;

3.     Bạn đọc là sinh viên, học viên học tại Trường được phép mượn tối đa 03 quyển/lần, thời gian mượn 02 tuần;

4.     Khi hết thời hạn mượn sách, nếu bạn đọc còn nhu cầu mượn thì phải mang sách đã mượn đến thư viện để làm thủ tục xin gia hạn. Bạn đọc được phép gia hạn 01 lần và thời gian gia hạn tối đa 01 tuần;

5.      Bạn đọc phải giữ gìn tài liệu cẩn thận, sạch sẽ và nguyên vẹn; không được viết, vẽ, ghi chép vào tài liệu; luôn đảm bảo sự ngăn nắp và trật tự của tài liệu trên kệ; tài liệu sau khi đọc xong để tại “Kệ để tài liệu sau khi đọc”;

6.      Bạn đọc có trách nhiệm bồi thường nếu làm hư hỏng, mất tài liệu;

7.     Bạn đọc khi vào thư viện phải mang theo thẻ, trang phục gọn gàng, lịch sự, đồ dùng cá nhân để đúng nơi quy định;

8.     Giữ gìn trật tự trong phòng đọc, để điện thoại ở chế độ rung;

9.      Không ăn uống, hút thuốc, sử dụng chất có cồn; không mang theo hung khí, chất dễ gây cháy nổ vào thư viện, giữ gìn vệ sinh chung;

10.  Bạn đọc không mang bất kỳ tài sản gì của thư viện ra ngoài khi không được sự cho phép của thư viện.

                                                                                                        Hiệu trưởng

                                                                                                           (Đã ký)

 

                                                                                                             Huỳnh Thanh Nhã