Nhanh Nâng cao

Giới thiệu thư viện

                   Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ trực thuộc phòng Nghiên cứu khoa học-Hợp tác quốc tế-Thanh tra-Pháp chế.

Thư viện Trường tọa lạc tại tòa nhà có 2 tầng, với diện tích hơn 900m2. Tầng trệt gồm kho sách, phòng đọc được trang bị máy lạnh, khu vực tra cứu OPAC được trang bị 10 máy vi tính, khu vực để báo, tạp chí và luận văn, tiểu luận tốt nghiệp của sinh viên chính quy. Tầng một có 01 phòng máy tính với 40 máy, 01phòng hội thảo và 01 phòng thảo luận.

1.     Chức năng và nhiệm vụ của Thư viện

Thư viện Trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện.

Thư viện Trường có những nhiệm vụ sau đây:

a) Giúp việc cho đơn vị có thẩm quyền tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin tư liệu thư viện trong Nhà trường;

b) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên như tiểu luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên, giáo trình, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng của các đơn vị khác;

c) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin;

d) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu tại thư viện;

e) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

f) Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân công của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Nhà nước;

g) Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

2.     Đối tượng phục vụ của thư viện

Viên chức, giảng viên, sinh viên và học viên trong nhà trường.  

3.     Vốn tài liệu

Thư viện có khoảng 4000 đầu sách với  hơn 17000 bản sách, 10 tờ báo, tạp chí chuyên ngành, 900 luận văn, tiểu luận tốt nghiệp của sinh viên chính quy.

Nhà trường liên kết với các tổ chức, đơn vị xây dựng hệ thống tra cứu  trang thư viện số của Trường. Thư viện số cung cấp 1.500.000 file tài liệu trực tuyến thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên - xã hội, văn hóa - nghệ thuật, y tế - giáo dục, luận văn - báo cáo, ngoại ngữ - tin học, giải trí - thư giãn,…Trong đó có trên 3.400 tài liệu là các giáo trình, bài giảng, đề tài nghiên cứu, hướng dẫn thực hành liên quan đến các ngành học kỹ thuật, công nghệ như: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Xây dựng, Công nghệ thông tin, Quản lý công nghiệp, Điện-Điện tử-Viễn thông, Công nghệ thực phẩm-Công nghệ sinh học Địa chỉ truy cập trang thư viện số của Trường tại: http://thuvienso.ctuet.edu.vn.

Ngoài ra, Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ còn liên kết với Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ chia sẽ nguồn Tài liệu số nhằm hỗ trợ việc giảng dạy và học tập của viên chức và người học trong toàn Trường.

                                MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI THƯ VIỆN

* Khu vực tra cứu OPAC* Phòng Đọc 1 

* Phòng Đọc 2


* Kho sách